Toevoegen aan bladwijzer

Hieronder zal ik u een ongewoon maar waargebeurd verhaal vertellen!

In het centrum van de stad lag een zeer oude vrouwenabdij, de belangrijkste van het bisdom met een prestigieuze oorsprong: de abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains.

De abdissen hadden daar veel macht. Ze hadden zelfs zo veel macht dat het in de middeleeuwen gebruikelijk was dat een nieuwe bisschop, voordat hij zijn positie zou innemen, op een muilezel naar de abdij reisde. Als hij daar eenmaal was aangekomen, zou hij van de muilezel afstappen en het dier aanbieden aan de gastvrouwen.

De abdis overhandigde hem dan zijn staf, zijn mijter en zijn koorkap.

Daarna legde hij tijdens een zeer formele ceremonie een eed af, waarbij hij met de hand op de Bijbel zwoer dat hij de religieuze voorrechten, rechten en vrijheden zou handhaven.

De bisschop overnachtte in de abdij en vertrok de volgende dag weer na zijn bed netjes te hebben opgemaakt.

Een viertal heren en vazallen droegen hem op hun schouders naar de kathedraal, waar hij werd ingewijd tot bisschop.

Dit enigszins merkwaardige gebruik werd tot de zeventiende eeuw gehandhaafd.

U moet toch toegeven dat we in Troyes geen half werk leveren!

Afbeelding en lay-out: “Glas-in-loodraam” © Dorothée Quennesson