Deze website is eigendom van Troyes La Champagne Tourisme

Troyes La Champagne Tourisme
16 rue Aristide Briand – 10000 Troyes
Tel : +33 (0)3 25 82 62 70

Copyright : Daniel Le Névé – C.Bell/A.Clergeot Ville de Troyes – Troyes La Champagne Tourisme – Laetitia Dagard – Claire Droppert – Amandine Foutrier – Laurent Lempens – Le Bonheur Des Gens/Troyes La Champagne – Olivier Douard – Studio OG – Audrey Lallemand – Daniel Kaufmann –  Stock.adobe.com – Pixabay -Collana – Zacar films
Some images can be generated by Artificial Intelligence (a mention indicates this).

De website is gemaakt en gehost door de vereniging:

IRIS Interactive, “Maker van Digitaal Drukwerk”
Lyon / Clermont-Fd / Nantes
Siège social
Cité du Numérique
4 rue du P.N.D.F.
43000 Le Puy en Velay
Tel. : +33 (0)4 71 04 93 01

www.iris-interactive.fr

Ondersteuning bij het Projectontwerp
SILAOS
Arnaud de BOUDEMANGE
17 rue Isaac Newton
17000 LA ROCHELLE
tél. : 05 46 55 84 27
www.silaos.fr

De websites jeux-concours.troyeslachampagne.com en
jeux-de-piste.troyeslachampagne.com
worden gehost door het bedrijf :

WP SERVEUR SAS
Montreuil
Siège social
134 Avenue du président Wilson – 93100 Montreuil Tél : 09 72 49 72 64
https://www.wpserveur.net/ 

1: Verkoopsvoorwaarden

2: Technische informatie

De gebruiker van deze website erkent A. te beschikken over de kennis van de benodigde middelen om deze site te openen en te gebruiken en B. gecontroleerd te hebben dat zijn IT-omgeving geen virus bevat en dat deze een perfecte operationele status heeft.

De gebruiker erkent ervan op de hoogte zijn dat de huidige website 7 dagen lang 24 uur per etmaal toegankelijk is, met uitzondering van gevallen van overmacht, problemen in het communicatienetwerk of technische problemen.

Troyes La Champagne Tourisme zal de website soms om redenen van onderhoud uit de lucht halen en zijn best doen de gebruikers van tevoren te waarschuwen.

Troyes La Champagne Tourisme stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of middelen aan te bieden, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van een virus op de website.

3: R.G.P.D

De gebruiker is ervan op de hoogte dat, overeenkomstig de op 25 mei 2018 van kracht geworden Europese verordening over de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (RPGD), de vrijwillig door hem opgegeven inlichtingen, door de formulieren op de website desgewenst te beantwoorden, een antwoord op zijn verzoek mogelijk maken en dat die inlichtingen bestemd zijn voor Troyes La Champagne Tourisme, verantwoordelijke voor de verwerking, voor administratieve en commerciële doeleinden, evenals voor, tenzij hij daar bezwaar tegen maakt, andere verenigingen van deze groep of partners van Troyes La Champagne Tourisme.

De gebruiker is ervan op de hoogte dat hij een recht op toegang en op rectificatie heeft betreffende alle op hem betreffende persoonlijke gegevens die hij aan Troyes La Champagne Tourisme heeft meegedeeld.

4: Eigendom, Auteursrecht

De totale structuur evenals de software, de teksten, en al dan niet bewegende beelden zijn expertise en alle andere onderdelen die samen de site vormen zijn exclusief eigendom van Troyes La Champagne Tourisme.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze website op welke manier dan ook is zonder uitdrukkelijke toestemming van Troyes La Champagne Tourisme verboden en is een inbreuk die wordt bestraft in artikels L.335-2 en volgende van het Wetboek voor intellectueel eigendom.

Hetzelfde geldt voor de gegevensbanken op de website, die beschermd zijn door de bepalingen van het Wetboek van intellectueel eigendom houdende omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van gegevensbanken, en waarvan Troyes La Champagne Tourisme de auteur is.

Het is geen enkele gebruiker of bezoeker van de website toegestaan een link naar deze site te plaatsen zonder vooraf duidelijk toestemming te hebben gekregen van Troyes La Champagne Tourisme.

5: Gebruiksvoorwaarden voor het verzenden van promotionele e-mails

De informatie en gegevens die overgenomen zijn van de formulieren op deze site worden door ons gebruikt om u te kunnen informeren over de actualiteit, onze aanbiedingen en/of die van onze partners per e-mail. Het niet beantwoorden van facultatieve vragen heeft geen enkel gevolg, deze stellen ons slechts in staat je beter te leren kennen.

Wij geven u de garantie dat we alle middelen in het werk stellen voor de grootste vertrouwelijkheid en onschendbaarheid van door u aan ons toevertrouwde gegevens.

Overeenkomstig de wet nr.78-17 van 6 januari 1978 heeft u een recht van toegang, van rectificatie en van het verwijderen van de op u betrekking hebbende informatie.

6: Regels voor de wedstrijdspelen.

Rechten van de deelnemers
In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving kunnen deelnemers aan het spel toegang krijgen tot gegevens die op hen betrekking hebben of verzoeken om deze te verwijderen.
U hebt ook het recht van bezwaar, het recht op rectificatie en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (zie cnil.fr voor meer informatie over uw rechten).
Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens in deze
kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Contacteer onze DPO elektronisch: dpo@cdg10.fr
Contacteer onze DPO per post:
DPO CDG10 -Parc du Grand Troyes
2 Rond-point Winston Churchill -10300 Sainte-Savine

Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming niet in acht zijn genomen
of dat het toegangscontrolesysteem niet voldoet aan de regels inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij het Cnil.