Eglise Notre Dame de la nativité

Toevoegen aan bladwijzer

Over

De kerk van de Geboorte van de Maagd van de Romaanse periode (Xe-XIIe eeuw), die nu is verdwenen, heeft plaatsgemaakt voor een klein gebouw dat in de jaren zestig is gebouwd, van eenvoudige architectuur, het is overhangend aan een klokkentoren. In deze recente kerk is een ouder meubilair bewaard gebleven dat deels als historisch monument is geklasseerd, waaronder een houten bas-reliëf dat Christus voorstelt en dat dateert uit de zeventiende eeuw, een beeld van de heilige Johannes de Doper uit de late zestiende/begin zeventiende eeuw, polychrome kalksteen en een Christus aan het kruis in gouden eik daterend uit de zestiende eeuw.

Mening