Eglise Notre Dame de l’Assomption

Toevoegen aan bladwijzer

Over

Deze decimatoren waren de abdij van Larrivour en Notre-Dame-aux-Nonnains. Het is gebouwd op een Latijns kruisplan en heeft een driezijdige apsis. Het houten belfort vervangt de oude klokkenluidersschuur, die in 1885 door de bliksem werd verwoest.

Onder de meubels bevindt zich de begrafenisplaat van Nicol Fleury, een set tegels, een Maagd met kind en luifels. Ze had op haar begraafplaats een geklasseerd kerkhofkruis en een ruiterstandbeeld van Georges dat de draak neerslaat.

Mening