Toevoegen aan bladwijzer

De gemeente is 73 hectare groot en telt 3187 inwoners, de “Noyats”. Les Noës-près-Troyes bevindt zich tussen la Chapelle-Saint-Luc, Sainte-Savine en Troyes. Het dorpje ligt op 3 km van het centrum van Troyes. Les Noës-près-Troyes staat in verbindingen met de gemeenten via grote wegen, maar vooral via fietspaden.

In 1970 wijzigde het status van de gemeente Nöes van landelijk naar stedelijk. Noës geniet van de vele actieve verenigingen en zorgt voor een levenskwaliteit die erg gewaardeerd wordt door de inwoners van de kleinste gemeente van het departement Aube. Het label ‘villes et villages fleuris’ heeft de gemeente bekroond met 3 bloemen en zijn een teken van het aangename leven in Noës.

Het gehucht Noës ontstond in 1162 en vond haar oorsprong in het woord “noue” (verbonden). Het staat symbool voor het verbinden van de vette en vochtige streek. De rue des noues, oude Gallo-Romeinse weg komende van Parijs en Montereau, leidde tot Noës.

De kerk, gewijd aan de Nativité de la Vierge (geboorte van de Heilige Maagd), dateert uit de eerste helft van de 16de eeuw en staat sinds 1907 geklasseerd als historisch monument. Het is een église-hall, dit wil zeggen dat de kerkschepen ongeveer even breed zijn en dat het plafond even hoog is als de rest van de kerk. 

 Enkel de apsis steekt uit. Deze specialiteit uit de regio vinden we slechts terug in een twintigtal andere kerken in de Aube. Deze specificiteit houdt in dat de ramen niet hoog zijn, ze kunnen natuurlijk wel uitstekend afgewerkt zijn zoals hier: de gebrandschilderde ramen dateren voornamelijk uit 1510-1530 en voor een deel uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Sinds 1894 staan ze geklasseerd als historisch monument.

De iconografie wisselt tussen traditionele onderwerpen zoals het leven van Christus, Maria, de heiligen en meer zeldzame thema’s zoals de illustratie van ondeugden door een paneel met kaartspelers bijvoorbeeld (kolom 0).

De portaal dateert uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw en draagt de sporen van wat we al snel classicisme noemen, met invloeden van de Grieks-Romeinse oudheid. In dit geval zijn het de maskers (hier gebeeldhouwde gezichten op verschillende plaatsen in het portaal), de gegroefde kolommen, de verschillende details en het niveau van het kroonwerk dat doen denken aan de oudheid.

Tegenover de kerk, op de place Jules Ferry, hebben de Noës een obelisk op een voetstuk met overwinningspalm, oorlogskruis en het driekleurig wapenschild geplaatst ter herdenking van de gesneuvelden burgers van Noës. 

OM MEER TE WETEN TE KOMEN
>>> Website van de gemeente
>>> Accomodatie
>>> Catering
>>> Winkels en diensten