Toevoegen aan bladwijzer

Église Saint PantaléonHôtel de Vauluisant MOPO Place du Marché au Pain Lili, la dame au chapeau Cathédrale Saint PierreSaint Paul Le Cœur de Troyes Basilique Saint Urbain Hôtel de Ville Tourelle de l'Orfèvre Ruelle des Chats Église Sainte Madeleine Maison Rachi Fin

1 - Saint-Pantaléon Kerk

Parochiekerk van de Poolse gemeenschap in Troyes. Het is een waar museum van de XVIde eeuwse beeldhouwkunst want het was de schuilplaats van een zestigtal beelden die de Franse Revolutie hebben overleefd. Een aantal ervan zijn het werk van Dominique le Florentin, een kunstenaar uit Troyes die werkte voor François 1.

Bezienswaardigheid: gebrandschilderde ramen in «grisaille» uit het midden van de XVIde eeuw, een polychrome verzameling waarop de Arrestatie van Crispinus en Crispinianus staat afgebeeld, een prachtig gewelf van kastanjehout uit de XVIIde eeuw.

Vauluisant Museum :
Twee musea in dit voormalige privé-herenhuis, oorspronkelijk het gastenverblijf van de certerciënzer monniken van de MONDSen van de abdij van Vauluisants.

  • Museum voor 16de kunst in champagne : Schilderkunst, beeldhouwkunst en glas-in-loodramen van de beroemde Trojaanse school die in de 16de eeuw tot bloei kwam.
  • Kousenmagazijn : mooie collectie gebreide artikelen (oude kousen, muts, vesten, enz.) Een honderdtal machines herinneren aan de geschiedenis van een activiteit die de rijkdom en de reputatie van Troyes en zijn regio heeft gemaakt.

2 - Huis van het Gereedschap en Vakwerk

Een herenhuis gebouwd rond 1560 voor de belastingcontroleur Jean Mauroy en later verbouwd tot een weeshuis geleid door de Frères de la Rédemption de Paris, genaamd «Trinité des Enfants Bleus». Hier werd in 1746 de breiwerkindustrie geboren. Vanaf 1969 werd het pand gerestaureerd door de ambachtslieden van de Compagnons du Devoir du Tour de France.

Het Maison de l’Outil, een idee van pater Paul Feller (1913-1979), is uitgegroeid tot het belangrijkste museum gewijd aan gereedschappen voor handmatige fabricage ter wereld. Zowel wat betreft de kwaliteit, de kwantiteit en de uitgebreidheid van de getoonde gereedschappen, als vanwege de unieke, tijdloze tentoonstellingswijze, die het museum tot het «Louvre van de arbeider» hebben gemaakt.

Bezienswaardigheden: : 12.000 gereedschappen uit de XVIIde tot de XIXde eeuw vormen een ode aan het ambachtelijke handwerk, rond thema’s zoals steen, aarde, ijzer, hout, leer, enz. De bibliotheek telt 32.000 boeken, waarvan tweederde ambachtelijke beroepen betreffen, waaronder een Vitruve uit 1572 en een eerste uitgave van de encyclopedie van Diderot en Alembert (35 delen).

3 - Place du Marché au Pain

De foires de Champagne werden tussen de 12e en 13e eeuw voornamelijk gehouden rond de kerk Saint-Jean au Marché en in de aangrenzende straten en pleinen, elk gespecialiseerd in een of meer soorten handel, zoals tweedehands kleding, peper, gevogelte, materiaal, zout, enz.

Op dit plein werkten de geldwisselaars. Het waren vaak joden of lombardijnen (uit Noord-Italië), waarvan velen al generaties lang in Troje woonden.
Met het verval van de kermissen in de 14e eeuw werd het plein steeds meer overgenomen door tuinbouwers en werd het toen de place du Marché-aux-Herbes genoemd.

Dit was ongetwijfeld een van de meest levendige pleinen van de middeleeuwse binnenstad. Het plein is vernoemd naar de bakkers die er hun brood kwamen snijden om het te verkopen. De elegante put die u hier vindt is nog in originele staat. In de «Champagnekurk» (het centrum van Troyes) liggen er zo’n 80 verspreid. Buiten de watervoorziening voor huishoudens en de bouw waren deze putten van groot belang tegen brand. De brand van 1524 wordt overal beschreven: het vuur, dat ontstond in de winkel van een apotheker in de wijk, verwoestte 1500 huizen. Een kwart van de stad werd van de kaart gevaagd…

4 - De Lili au chapeau

Dit beeld, dat de bijnaam Lili au chapeau heeft gekregen, is gemaakt door een Hongaarse kunstenaar, Andras Lapiz, wiens favoriete thema de dames met een hoed lijkt te zijn. Een soortgelijk beeld staat aan de voet van het Hongaarse Instituut in Parijs.
Onze Trojaanse Lili staat op een bankje en flipt door een boek over de graven van Champagne. Het is gemaakt van brons en meet 1,25m.

Het is een verplichte tussenstop geworden voor fotografen die op doortocht zijn in Troyes.

5 - Kathedraal St. Pierre – St. Paul

114 meter lang, 50 meter breed en 28,50 meter hoog onder het gewelf. Karakteristiek voor de gotiek. De gevel met de drie, rijk gedecoreerde portalen is het werk van Martin Chambiges. De Sint-Paulus toren is sinds 1545 onvoltooid gebleven. De kathedraal bezit een schat aan bezienswaardigheden; met name de schrijn van Sint-Bernard-de-Clairvaux, een schitterende koorkap uit de XIIIde eeuw (een misgewaad van rode zijde versierd met 53 medaillons) en een fraaie collectie van emailwerk uit de Mosan en de Limousin (XIIde en XIIIde eeuw). Het hek van het koor is in de XIXde eeuw verwijderd en siert nu een zaal van het Metropolitan Museum in New York.

Bezienswaardigheid: de 1500 m2 aan gebrandschilderde ramen, stammend uit de XIIIde tot de XIXde eeuw, maken van de kathedraal een fantastisch prentenboek.

6 - Het Hart van Troyes

Dit beeldhouwwerk, het werk van Michèle en Thierry Kayo-Houël, een kunstenaarskoppel uit de Aube, is het symbool van de stad geworden. Het staat midden tussen de gerenoveerde kades van het oude kanaal. Deze niet meer in gebruik zijnde waterweg vormt de scheidingslijn tussen de «kop» en de «romp» van de Champagnekurk-vormige stad Troyes. Dit opengewerkte hart is dus daadwerkelijk het hart van de stad, zowel letterlijk als figuurlijk. Het werd een verfijnd werk dat zijn gewicht niet toont: 2 ton, maar met afmetingen die een vermelding in het recordboek waard zijn: 4 meter breed, 3,5 meter hoog, 2 meter diep. Het is een gevoelig hart, wat bloost bij het vallen van de nacht, en klopt zodra men dichterbij komt.

Het monument staat ook voor het romantisme waar het historische centrum van overloopt. In de XIIe eeuw was Troyes het toneel voor liefdeslessen waar gevoelskwesties werden behandeld en waar echtelijke ruzies werden opgelost. Tijdens een bepaalde periode werd Troyes door koningsparen gekozen als trouwlocatie: Lodewijk X «de Twister» en Hendrik V van Engeland zijn hier voorbeelden van. In deze tijd werd in Troyes het liefdesverdrag opgesteld door André le Chapelain, met regels voor hoofse liefde.

In Troyes wordt de geest geraakt en klopt het hart sneller!

7 - St. Urbain Basiliek

Het bouwwerk is in 1964 tot basiliek gewijd en is een puur juweel van de gotische kunst, verwant aan de Ste-Chapelle in Parijs en de kerk St-Ouen in Rouen. De basiliek is opgericht door de in 1185 in Troyes geboren Jacques Pantaléon, die in 1261 tot paus werd uitgeroepen onder de naam Urbanus IV. De basiliek staat op de plaats van de voormalige lederwarenzaak van zijn vader. Het bouwwerk is opgericht tussen 1262 en 1286 maar het duurde zes eeuwen alvorens het gewelf van het schip van steen werd gebouwd.

Bezienswaardigheid: het timpaan van het hoofdportaal (XIIIde eeuw), dat het laatste Oordeel voorstelt, en de waterspuwers, meesterwerken van realistisch uitgevoerde dierenbeelden. In de kapel aan de zuidkant staat een fraaie «maagd met druiven» (School van Troyes, XVIde eeuw), waarvan de jurk vroeger in levendige kleuren was beschilderd. Gebrandschilderde ramen uit de XIIIde eeuw in de koorafsluiting.

8 - Stadhuis

In de stijl Lodewijk XIII (1624-1672). Boven de ingang heeft het beeld van de «gehelmde Minerva» het in 1793 gebroken beeld van Lodewijk XIV vervangen. Het huidige beeld gaat vergezeld van de nu zeldzame, oorspronkelijke revolutionaire leus « Liberté, Egalité, Fraternité, ou la Mort» («vrijheid, gelijkheid, broederschap of de dood»). In de Raadzaal hangt een marmeren medaillonportret van Lodewijk XIV, in 1960 gemaakt door François Girardon.

9 - Torentje van de Goudsmid

Dit huis wordt «het torentje van de goudsmid» genoemd en is typerend voor de architectuur van Troyes. Het werd gebouwd tussen 1578 en 1618 voor de goudsmid François Roize, echtgenoot van Nicole Boulanger. Het huis wordt gedragen door drie beeldpilasters die twee kariatiden en een atlant voorstellen. Er ligt een trap in. Vanaf 1300 installeerden de goudsmeden zich in de Rue Paillot de Montabert. Ze vergaderden en vierden hun St-Elois-feesten in de nabijgelegen kerk Ste-Madeleine. In 1594 telde het gilde 28 meesters.

10 - Kattensteegje

Deze straat heet in de XVde eeuw «rue Maillard», maar krijgt van de inwoners al gauw de bijnaam «ruelle des Chats» vanaf de XIXde eeuw: de huizen zijn er via de daken met elkaar verbonden, waardoor katten van de ene naar de andere zolder konden klimmen.

Ziet u de het kopeinde van de balk, dat in de vorm van een kattenkop is gesneden? De ruelle des Chats, volgens de traditie geplaveid, zoals alle straten van Troyes vanaf de XIIde eeuw, heeft een centrale goot, wat destijds de gewoonte was: bevoorrechte bewoners liepen langs de rand van de huizen, om niet vies te worden. Langs de muren stonden stenen paaltjes («bouteroues») die de huizen beschermden tijdens het langsrijden van karren.

Deze meest bekende straat van Troyes heeft er sinds kort drie vakwerkershuizen bij gekregen, die volledig zijn nagebouwd op basis van oude ansichtkaarten en graveerwerken. Het donkere, maar schitterende steegje leidt naar het prachtige pleintje Cour du Mortier d’Or en de Jardin Juvénal des Ursins

11 - Sainte Madeleine-kerk

Sainte-Madeleine is misschien wel de oudste kerk van Troje (12e eeuw) en zeker een van de mooiste. Ze is vooral bekend om haar stenen jubé, echt gebeiteld kant, gebeeldhouwd door Jean Guailde (begin 16e eeuw) die volgens de legende eronder begraven ligt.

Bezienswaardigheid: beeld van Sainte-Marthe, een typisch voorbeeld van Troyes 16e eeuwse kunst, naar verluidt geproduceerd door de “Master of Sad Faces” Workshop. Gebrandschilderde ramen van de 16e eeuwse Champagneschool0.

12 - Rachi huis

Het Rashi House of Troyes nodigt u uit voor een ongelooflijke reis in de tijd via een wandeling door de 2000 vierkante meter van onze gerestaureerde gebouwen. Het gereconstrueerde oratorium en de weddenschapshamidrash (studiezaal) dompelen u onder in het middeleeuwse Troyes van Rashi! U zult ook het prachtige glazen dak ontdekken dat het heiligdom volledig bedekt. U bezoekt ook de tentoonstellingszalen die het avontuur van deze reconstructie vertellen en Rashi in de kijker zetten door een vernieuwende scenografische benadering van zijn werk en zijn geschiedenis!

De Maison Rachi en de synagoge staan voor het belang van de Joods gemeenschap in Troyes, die aanwezig is vanaf de XIde eeuw met de beroemde geleerde Rachi, samentrekking van Rabbi Chlomo ben Itshak (rabbijn Salomon, zoon van Isaac) (1040-1105), en die wereldwijd bekend is. Hij richt in 1070 in Troyes een beroemde Talmoedische school op, waar de heilige teksten van het Jodendom worden bestudeerd. Zijn toelichtingen gelden ook tegenwoordig nog als norm, en hebben het Europees denken beïnvloed. Zijn werk, in de vorm van kanttekeningen, legt de letterlijke betekenis uit van het Oude Testament en de Talmoed.

Bezienswaardigheid: het schitterende glazen dak van de grote bidruimte; reconsructie van een bidkapel en Beth Hamidrach (studieruimte), glas-in-loodraam van Flavie Serrière Vincent-Petit, expositieruimtes met informatie over de werkzaamheden, het werk en de geschiedenis van Rachi.