Toevoegen aan bladwijzer

Het onderste deel van de champagnekurk

We bevinden ons hier in het ‘onderste deel van de champagnekurk‘ dat zich ontwikkelde langs de weg naar het westen, in de richting van Provins en Parijs, en de verwoesting van Troyes door de Noormannen rond 887 te boven kwam. Dit deel wordt in de stad opgenomen dankzij de bouw van nieuwe vestingwerken door Theobald IV, in het begin van de dertiende eeuw.

De wijk (quartier in het Frans) is oorspronkelijk plattelandsgebied en de bevolking bestaat in de dertiende eeuw dan ook voornamelijk uit ambachtslieden en handelaren. De nabijgelegen Jaarmarkten van de Champagne, die zich uitstrekken tot de huidige Place Jean Jaurès, dragen bij aan de bloei van de wijk. Aan het einde van de Middeleeuwen schuift het politieke hart van Troyes steeds meer op naar het westen.

Jardin des Innocents ©D. Le Nevé

De Stadsraad vestigt zich in de zeventiende eeuw in het nieuwe Stadhuis (Hôtel de Ville) en nieuwe ateliers vestigen zich in wat Rue de la Monnaie genoemd zal worden. Zij trekken op hun beurt de edelsmeden van de naastgelegen wijk aan.

De belangrijke families die wonen rond de église Sainte-Madeleine, verdienen goed aan de handel, lakenproductie,
leerlooierij, beeldende kunst, vrije beroepen of de financiële sector. 

Als de grote brand van Troyes in 1524 een gedeelte van de wijk met de grond gelijk maakt, worden de woningen herbouwd in steen of in dambordstijl van (steen en baksteen): deze prachtige herenhuizen, zoals Hôtel Deheurles, kunnen we tegenwoordig nog steeds bewonderen.

Rue de la Madeleine ©D. Le Nevé

Aan Rue du Bois (tegenwoordig Rue du Général de Gaulle), zijn bijna alle huizen voorzien van een kelder. Vanaf de zestiende eeuw werd hier katoen geweven, wat in een vochtige omgeving moest gebeuren. De grote gemeenschappelijke werkplaatsen kwamen pas op in de negentiende eeuw met de komst van de mechanische industrie. Ze lagen voornamelijk in het zuiden van de stad en later in de buitenwijken.

Men kan hier ook prachtige panden uit het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw bewonderen, zoals aan Rue du Général de Gaule 126 en het moderne Palais de justice, een herenhuis uit de negentiende eeuw dat werd gebouwd op de plek waar eerst een klooster stond.