Toevoegen aan bladwijzer

Het water in Troyes door de eeuwen heen

Troyes is altijd een stad van water geweest: vanaf het vroege Paleolithicum (rond 400 000 v. Chr.), werd de regio al bewoond door nomaden die in het moerasachtige landschap rond Troyes ongetwijfeld de middelen voor hun zwervende bestaan vonden. Deze volken vestigden zich rond 5000 v. Chr.

In de eerste eeuwen van onze jaartelling kozen de Romeinen deze plek om hun castrum (vestingstad) Augustobona Tricassium te bouwen, zodat ze de brug van de Via Agrippa kunnen bewaken die Milaan met Boulogne-sur-Mer verbond. De stad werd gesticht op een rivierterras niet ver van de stroom en een riviertje, de Vienne.

Later werd de stad beschermd door stadswallen en omzoomd door grachten. Het water beschermde de stad, die vooral uit hout en stro was opgetrokken, ook tegen brand. Vanaf de twaalfde eeuw werden meerdere molens gebouwd langs de kanalen die ‘rus‘ werden genoemd. Ze voorzagen de werkplaatsen, looierijen en textielproductie van water en dienden als afvoerkanaal.

Het drinkwater kwam van het Molinekanaal, dat aftakte van de Seine, droogviel in de moerassen van het oosten en in het zuiden afvloeide in het Trévoiskanaal. Het was voor de inwoners van vitaal belang om over schoon water te beschikken, voor het afwassen, wassen, de openbare baden en de sauna’s.

De grachten en de putten

Het water werd tenslotte ook voor goederen- en personenvervoer gebruikt. Vanaf 1805 liet Napoleon, dicht bij ru Cordé, het Canal de la Haute Seine en het bassin de la Préfecture uitgraven om Parijs met het Canal de Borgogne te verbinden en handelsverkeer te stimuleren.

Tussen de vijtiende en de zestiende eeuw liet de stad, naast de talloze putten die in privébezit waren, tegen hoge kosten 70 openbare putten onderhouden. Vanaf 1850 had de stad toegang tot leidingwater, de putten werden niet meer gebruikt en werden vaak vernietigd omdat ze voertuigen hinderden. De meeste de kanalen en rus werden in de twintigste eeuw dichtgemaakt en de openbare badplaatsen maakten plaats voor het Vouldyzwembad, het huidige Lucien Zinszwembad.

De laatste tijd zijn de kanalen en putten van Troyes herontdekt: u komt ze tegen op uw wandelingen door de champagnekurk. Met hun gebeeldhouwde stenen randen en hun fijne smeedwerk, gebouwd volgens oude tekeningen, zijn ze vaak geplaatst op plekken waar hun voorgangers vroeger te vinden waren.