Toevoegen aan bladwijzer

Naar internationale erkenning

In het kader van haar culturele, toeristische en milieubeleid, verbindt de stad Troyes zich tot belangrijk projecten om Troyes op regionaal, nationaal en internationaal niveau te laten meetellen. Een beleid dat de kandidatuur mogelijk maakt voor prestigieuze erfgoedlabels, toegekend door erkende instellingen.

Label “Ville ou Pays d’Art et d’Histoire “

Voor het label “Ville ou Pays d’Art et d’Histoire” (Stad of Regio van Kunst en Geschiedenis) valt Toyes terug op de mooie 16e eeuw, met zijn architectuur, beeldhouw- en brandschilderkunst.

Door de kandidatuur wordt Troyes erkend als een regio met projecten waarin gestreefd wordt naar het onderhoud, behoud en exploitatie van het architectectonisch, stedelijk en landschappelijk erfgoed. In de lokale politiek worden de verschillende invalshoeken breed en op samenhangende wijze geïntegreerd: scholing, cultuur, toerisme, economie, wonen, stedelijke ontwikkeling, bescherming en herstel van het erfgoed, enz.

Na het gunstig oordeel van de jury kan Troyes zich sindsjuni 2009 rekenen tot het netwerk van 138 steden met het label “Ville ou Pays d’Art et d’Histoire“.

Label “Registre Mémoire du Monde” de l’UNESCO

Voor het label “Ville ou Pays d’Art et d’Histoire” (Stad of Regio van Kunst en Geschiedenis) valt Toyes terug op de mooie 16e eeuw, met zijn architectuur, beeldhouw- en brandschilderkunst.

Door de kandidatuur wordt Troyes erkend als een regio met projecten waarin gestreefd wordt naar het onderhoud, behoud en exploitatie van het architectectonisch, stedelijk en landschappelijk erfgoed. In de lokale politiek worden de verschillende invalshoeken breed en op samenhangende wijze geïntegreerd: scholing, cultuur, toerisme, economie, wonen, stedelijke ontwikkeling, bescherming en herstel van het erfgoed, enz.

Na het gunstig oordeel van de jury kan Troyes zich sindsjuni 2009 rekenen tot het netwerk van 138 steden met het label “Ville ou Pays d’Art et d’Histoire”.

Het label “Immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid” van UNESCO

De inschrijving van de stad op de lijst die het immateriële erfgoed van de mensheid van UNESCO vertegenwoordigt is gebaseerd op het thema: “Troyes, thuishaven van de cultuur en het westers gedachtegoed in de 11e en 12e eeuw”

De kandidatuur leunt in het bijzonder op de creatieve meesterwerken van Christaan van Troyes, van Rachi en van Sint Bernardus van Clairvaux.

Deze meesterwerken getuigen van de geschiedenis en de culturele identiteit van de middeleeuwse westerse wereld en zijn, ook nu nog, levendige inspiratiebronnen voor interculturele uitwisseling. Het zijn voorbeelden van vakmanschap en stilistische en methodische kwaliteit.

Voor meer Informatie
Site Ville de Troyes – Les labels