Toevoegen aan bladwijzer

Geschiedenis, godsdienst

Sint Lupus (395-479)

Lupus is afkomstig uit een familie van Gallo-Romeinse edelen uit het oosten van Frankrijk. Hij werd bisschop, en zou in 429 de missie hebben gehad de bisschop van Auxerre te vergezellen naar Groot-Brittannië om het heidendom te bestrijden, een taak die hij dankzij zijn welbespraaktheid met verve vervuld zou hebben.

Maar zijn grootste succes blijft zijn overwinning op de gevreesde Attila, aanvoerder van de Hunnen, die hij overtuigde Troyes te sparen, waarbij hij aanbood de leider van de Barbaren tot de oevers van de Rijn te vergezellen. Na een ambtsperiode van 52 jaar als bisschop zal hij sterven hij als geëerd man.

Hastings, Noorman, piraat…inwoner van Troyes (9e eeuw)

Hastings wordt geboren in een bescheiden boerenfamilie binnen het bisdom Troyes. Als volwassene keert hij zijn afkomst de rug toe, en wordt huursoldaat van de Noormannen. Hij is al snel berucht, en in de jaren 880, biedt Koning III de Dikke hem het Graafschap van Blois aan in ruil voor een wapenstilstand.

De schurk zal er niet lang van genieten: enkele jaren later verkoopt hij zijn land om weer vrij te zijn om over de wereld te trekken.

Rachi (1040-1105)

SALOMON BEN ITSHAK, bekender onder de afkorting RACHI, RAbbi CHlomo zoon van Isaac, wordt in 1040 in Troyes geboren.

Rachi brengt zijn jonge jaren door in Troyes, voordat hij voor tien jaar naar het Rijnland vertrekt. Daar studeert hij aan de Talmoedschool van Mainz, en later aan die van Worms.

Terug in zijn geboortestad richt Rachi op vijfentwintigjarige leeftijd zijn eigen Talmoedschool op.

Rachi overlijdt op 13 juli 1105 in Troyes op vijfenzestigjarige leeftijd.

Ook nu nog wordt het commentaar van Rachi op de Thora, als referentie gebruikt. Zijn werken hebben zich vanaf de generatie van zijn volgelingen verspreid, en worden zowel in de joodse als christelijke gemeenschap geroemd om hun pedagogische kwaliteit. Zij werk schetst ook een beeld van het middeleeuwse leven, de waarden en gebruiken van de periode.

Rachi Troyes

Voor meer informatie…
>>> Institut Universitaire Européen Rachi
>>> Maison Rachi

Hugo van Payns, oprichter van de Orde van de Tempeliers (1070-1136)

Paynes is afkomstig uit een plaatsje dicht bij Troyes, en neemt deel aan de eerste kruistocht van 1095. In 1114 vertrekt hij voorgoed naar het Heilige Land waar hij met zeven anderen de Orde van de Arme Ridders van Christus opricht, bedoeld om de pelgrims te beschermen. Op 13 januari 1128, verleent het Concilie van Troyes, bijeen in de Kathedraal van Troyes onder leiding van Bernardus van Clairvaux, de Orde van de Tempeliers goedkeuring. De cultus van de Orde zou tot in de 13e eeuw hebben voortgeleefd.

Voor meer informatie

Bernardus van Clairvaux (1090-1153)

In 1112 treedt hij toe tot de abdij van Cîteaux, opgericht door Robert van Molesme. Zijn abt, Etienne Harding, stuurt hem in 1115 aan het hoofd van een groep monniken naar de vallei van Langres om daar een nieuw cisterciënzer klooster te stichten. De oorspronkelijke naam “claire vallée” werd het latere Clairvaux in de Aube.

Bernardus wordt tot abt van de nieuwe abdij gekozen, die een moeilijk begin kent omdat de opgelegde discipline zeer streng is. In 1128, wordt onder zijn leiding de Orde van de Tempeliers goedgekeurd tijdens een concilie in de Kathedraal van Troyes. Sint Bernardus richt verspreid over heel Europa 72 kloosters op: 35 in Frankrijk, 14 in Spanje, 10 in Engeland en Ierland, 6 in Vlaanderen, 4 in Italië, 4 in Denemarken, 2 in Zweden en 1 in Hongarije.

In 1151, twee jaar voor zijn dood, zijn er 500 cisterciënzer abdijen en telt Clairvaux 700 monniken

Héloïse (1101-1164) en Abaelardus (1079-1142)

Aan Abaelardus, 40 jaar, en filosofieleraar in Parijs, wordt door zijn oom de kanunnik Fulbert, het onderwijs toevertrouwd van een jong meisje van 18 jaar. Verleider die hij is, weet hij de gunsten van zijn leerling voor zich te winnen. Uit hun gemeenschap wordt een kind geboren. Ondanks een geheim huwelijk moeten ze als snel gescheiden leven, want hun samenzijn wekt de woede van oom Fulbert die zich wreekt door Abealardus te laten castreren. Deze vreselijke straf maakt een einde aan hun leven samen, ze raken gescheiden zonder dat dit, bij Héloïse, het vuur van de liefde dooft.

Abaelardus, die uit Parijs wordt weggejaagd, leidt een zwervend bestaan dat hem naar de Champagne leidt. Onderworpen aan vernederingen van Sint Bernardus, leeft hij daar als kluizenaar in een onherbergzame vallei. Daar, in de buurt van Nogent-sur-Seine, richt hij de Abdij van Paraclet op, waarvan hij Heloïse tot 1e abdis benoemt. Ze zal er 33 jaar blijven, tot haar dood in 1164. Haar lichaam wordt overgebracht naar Paraclet om herenigd te worden met dat van Abaelardus, 22 jaar na zijn dood.De overblijfselen worden, wegens verbouwingen, vervolgens van de Crypte naar het koor van de kerk overgebracht, en daarna in 1877, naar het kerkhof van Père Lachaise in Parijs.

Paus Urbanus IV (1185-1264)

Paus Urbanus IV wordt geboren als Jaques Pantaléon, en is de zoon van een schoenlapper in Troyes, waarvan de werkplaats gevestigd is op de huidige plaats van de Basiliek, die ter ere van hem gebouwd is, en zijn naam draagt, aan de place Vernier in Troyes.

Hij wordt op 29 augustus 1261, op 76-jarige leeftijd, tot paus gekozen, en is dan de eerste Franse paus na Silvester II (de geleerde Gerbert) en Urbanus II. In 1264, het jaar van zijn dood, stelt hij de Algemene Kerkelijke feestdag in die later Sacrementsdag (Corpus Christi) zal worden, die 60 dagen na Pasen valt.

In Luik, (België) wordt dit feest al vanaf 1246 onder de naam Sacrementsdag gevierd.

Zijn stoffelijk overschot wordt in 1935 meegenomen uit Italië (Perugia) naar de kerk met zijn naam in Troyes; in 1964 verheft Paus Paulus VI de kerk tot Basilica Minor (Kleine Basiliek) of pontificale kerk, zoals die van Lisieux, Lourdes, Saint-Denis, de Sacré-Coeur in Parijs, enz.

Jan van Joinville (1224-1317)

Edelman uit Champagne, en biograaf van Lodewijk IX de Heilige. Hij is seneschalk van Champagne, een zeer vroom man, en vergezelt in 1241 zijn heer, Theobald IV van Champagne, aan het hof van de Franse koning Lodewijk IX (later Lodewijk de Heilige). Als deze in 1244 de zevende kruistocht organiseert besluit Joinville zich bij de christelijke ridders te voegen, hij stelt zich ten dienste van de koning, en wordt diens raadgever en vertrouweling. Hij sterft op de eerbiedwaardige leeftijd van 93 jaar!

Marguerite Bourgeoys (1620-1700)

Zij treedt in het klooster op 18-jarige leeftijd, en vertrekt vervolgens in 1653 naar Nieuw-Frankrijk (Canada), waar ze in 1658 de “Congrégation de Notre-Dame” zal oprichten, de eerste meisjesschool van Ville-Marie (het latere Montreal). In 1982 wordt ze door Paus Johannes-Paulus II heilig verklaard.

Ze is een tijdgenote van Paul Chomedy, Sieur de Maisonneuve, de stichter van Ville-Marie.

In het museum “Centre culturelle Marguerite Bourgeoys” aan de rue Clémenceau in Troyes vindt u een overzicht van haar leven en werk.

Voor meer informatie…
>>> website

Léonie Aviat (1844 -1914)

Léonie Aviat, of zuster Léonie Françoise De Sales Aviat is met Vader Louis Brisson de oprichtster van de congregatie van de Oblates de Saint-François de Sales. Zij studeert aan de Visitation van Troyes.

Opgeleid aan de school van Saint François de Sales treedt de jonge oprichtster van de congregatie van spiritualiteit van Sales in 1868 toe tot de kerk, en krijgt de naam zuster Françoise de Sales. Zij overlijdt op 10 januari 1914 in Perugia in Italië (net als de uit Troyes afkomstige paus Urbanus IV). In 1992 wordt ze zalig verklaard, en Paus Johannes Paulus II verklaart haar heilig op 25 november 2001.