Toevoegen aan bladwijzer

De bestaansreden van een VVV ligt in zijn regio, zijn toeristische bestemming.

Niet alleen is hij de etalage ervan, maar hij zorgt ook voor de ontwikkeling, de ontvangst van bezoekers en de inzet van professionals. Het is onvermijdelijk dat de VVV de kwaliteit van zijn dienstverlening moet kunnen garanderen en zijn functioneren verbeteren om vervolgens een grote stap vooruit te zetten wat betreft zijn bestemming.

Wij onderscheiden in deze progressie drie fasen waarin de VVV de motor van zijn bestemming zal worden. Deze onderling uitwisselbare stappen zijn niet rigide, elk bureau bepaalt zelf de contouren ervan door een omschrijving van zijn strategie en zijn doelen.

  • Kwaliteit van de dienstverlening Receptie en informatie van de VVV
  • Management door de progressie van de VVV
  • Management door de progressie van de bestemming

De diverse stappen van ontwikkeling zijn gericht op de duurzaamheid van de VVV en zijn bestemming. Het zijn stappen in een continue, opwaartse trend met het oog op de organisatiestructuur, de omgeving, de cultuur, de klanten, de mogelijkheden en de gevaren.

Deze stappen werken door op vele vlakken, zoals de management-door-kwaliteit, de duurzaamheid en de bereikbaarheid van de gebieden, het rekening houden met allerlei soorten klanten en de doeleinden wat hen betreft. Al deze positieve ontwikkelingen samengebundeld zorgen voor een algehele benadering die streeft naar perfectie.

Kwaliteit van de ontvangst in de VVV: zich storten op een kwaliteitsontwikkeling

Een ontwikkelingsfase die zich concentreert op de ontvangst en de informatie voor bezoekers en de bevolking, rechtstreeks, op afstand, in het VVV-kantoor of onderweg. Deze ontwikkeling raakt de VVV recht in het beroepsmatige hart en geeft de mogelijkheid voor het begin van een gestage ontwikkeling naar verbetering, door naar de klant te luisteren en door de doorgevoerde verbeteringen.

Management door de progressie van de VVV: structureren, integreren, bevestigen

Vrijwillig of gedwongen, deze ontwikkeling begint bij de wil van de directie om een management-door-kwaliteit in te voeren, zodat de VVV zijn organisatie ten gelde kan maken en zijn dienstverlening ontwikkelen, de maatschappelijke gevolgen op de werkomgeving kan verbeteren en kan streven naar creativiteit en innovatie.

Deze management-gerichte en horizontale ontwikkeling heeft betrekking op alle medewerkers van de VVV en richt zich op een optimale organisatie en de gestage verbetering van de structuur en de te verlenen diensten.

Als de ontwikkeling alomvattend is geworden, beslaat hij het geheel van de stappen vooruit die al gezet zijn naargelang de strategie waar de klant, of deze nu toerist, professioneel of een inwoner is, het centrale element blijft.

De doorslaggevende elementen voor het slagen hiervan zijn:

  • Het projectvoorstel, de strategie en het kwaliteitsbeleid, duidelijk schriftelijk gedefinieerd
  • Een stuwende leiding die stimuleert en wilskracht inspireert, samen met een contactpersoon, die de ontwikkeling(en) coördineert met het hele team
  • Betrokkenheid van het hele team: ideeën van medewerkers bespreken en samenvoegen om de collectieve intelligentie te activeren waardoor adequaat op nieuwe situaties gereageerd kan worden
  • Het gebruiken en ontwikkelen van geschikte middelen, die eigen zijn aan de structuur
  • Het definiëren van duidelijke ijkpunten waarmee regelmatig de voortgang van de doeleinden kan worden gemeten
  • Het communiceren van en benadrukken van onze uitgangspunten bij de klanten, de toezichthoudende overheid en de socio-professionals

Management door de progressie van de bestemming: exporteren, stimuleren, benadrukken

De erkende VVV moet zich constant blijven ontwikkelen. Alle inspanningen van de VVV kunnen alleen maar blijvend en werkelijk tot hun recht komen via een gemeenschappelijk imago dat door alle betrokkenen in de regio gedeeld wordt, dankzij een goede kwaliteit van de ontvangst en dienstverlening in de hele streek. Het is van cruciaal belang een band en een synergie te creëren tussen alle betrokkenen in de streek om deze samenhang tot stand te brengen. Het is aan de VVV om er vaart achter te zetten.