Toevoegen aan bladwijzer

Vissen in Troyes!

De bezoekers zullen ongetwijfeld gegrepen zijn door het schouwspel van de vissers op een vouwstoel, die in de schaduw van een parasol, terwijl de zon brandt, met een hengel in de hand, de grondel verschalken in de straten van Troyes, tot in het diepste van de stad! Eenvoudige uitleg: de Tricassen-stad ligt in een spinnenweb van water, een vlechtwerk van zijtakken van de Seine en de rivieren, beken en ondiepe dijken, van kanalen en aftakkingen, van dijken en afvoerkanalen, tapgaten en stuwdammen. Bedenk bijvoorbeeld dat de rivier en de zijtakken de agglomeratie van Troyes doorkruisen over ongeveer dertien kilometer.
De vis wemelt er gezellig, niet zozeer de hierboven vermelde riviergrondel maar de snoek, baars, snoekbaars of de karper en karperachtigen.
Het Bassin de la préfecture, genoemd naar het enorme waterplas, stroomopwaarts van het stadscentrum, is de favoriete ontmoetingsplaats van hengelaars, die zichzelf zeevissers voelen als het door de wind meegevoerde schuim en de waterstralen als zwepen het gezicht geselen.

De Visfederatie van de Aube

De Federatie van de Aube voor de Hengelsport en de Bescherming van het Watermilieu is een vereniging, gesticht in 1904 overeenkomstig de wet van 1 juli 1901. De Federatie is door de wet belast om voor het algemeen belang op te treden en heeft statuut van een onderneming voor het algemeen nut en een die is erkend als actief voor de bescherming van natuur en milieu.

Federatie van de Aube voor de Hengelsport en de bescherming van het watermilieu – 89 rue de la Paix – 10000 TROYES
Geopend voor het publiek:  8h30 – 12h  13h30 – 16h45
Phone : 03.25.73.35.82 – E-mail : fedepeche10@wanadoo.fr – Website : www.fedepeche10.fr

Haar taak bestaat uit:

  • Het beschermen van het watermilieu, deze onder de aandacht te brengen en toezicht houden op de visstand in de Aube;
  • De 32 AAPPMA’s van het departement ondersteunen en bijeenvoegen;
  • Aan geïnteresseerde overheden een mening kenbaar maken over elke aanpassing aan het watermilieu;
  • Actief bezig zijn met de promotie van de hengelsport en met het geven van informatie en voorlichting op het gebied van milieubescherming en de visstand en op deze zaken de aandacht vestigen door actief op te treden en in te grijpen.

Alles over de Visfederatie van de Aube

Interactieve kaart: klik hier om te activeren

Génération pêche (Visgeneratie)

Génération Pêche is een nieuwsblad voor de hengelsport uitgegeven door de Nationale Franse Visfederatie.

Voor dit 4e nummer neemt Emmanuelle je mee naar de Aube, naar de meren van het Forêt d’Orient.


In deze nieuwe uitgave alles over het vissen op roofvissen en karpers!

Goedgekeurde visverenigingen (AAPPMA)

Bekijk de lijst met de AAPPMA’s van de Hengelsportfereratie van de Aube

A.A.P.P.M.A: Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (Vereniging voor het vissen de bescherming van het watermilieu)

De Visfederatie van de Aube

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor ik kan gaan vissen?

Eenieder die wil gaan vissen in open water moet voorzien zijn van een viskaart van de Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA).


Met deze kaart kun je lid worden van die AAPPMA en het stempel CPMA krijgen (Cotisation Pêche et Milieu Aquatique), waarmee de twee belangrijkste vereisten om te kunnen vissen vervuld zijn.


De laatste eis waaraan voldaan moet worden is het krijgen van toestemming van de eigenaar van de visrechten, misschien degene die daar woont, een AAPPMA, een privé visvereniging of een eigenaar die zijn visrechten heeft afgestaan.

Alles over de reglementen van het vissen in de Aube

Visvergunningen

Hier zie je de verschillende visvergunningen

Accomodaties met het label “Vissen”

Je wil je “Vis”-evenement optimaal organiseren?

De visfederatie van de Aube heeft voor u een lijst met accommodaties die het “Vissen”-keurmerk hebben in het departement.


Met dit keurmerk kun je erop vertrouwen dat je een accommodatie aantreft met de juiste voorzieningen en een passend onthaal voor de visliefhebber.

Bekijk de lijst van accommodaties met het label

Vind de accommodaties met “Vissen” op de interactieve kaart