De beurs voor jachtterreinen moet zorgen voor een eenvoudige toegang tot jachtterreinen voor een zo groot mogelijk aantal jagers, mannen of vrouwen.
Als je je inschrijft kun je aanbieden jagers welkom te heten op je land, met het idee van uitwisseling en samen delen.
(De aankondigingen worden gecontroleerd door je Jagersfederatie)

Meer informatie over de beurs voor jachtterreinen