De jacht is een partner van de Biodiversiteit

Het Departementale Schema voor het Jachtbeheer is de centrale richtlijn aan de hand waarvan de Jagersfederatie van de Aube zijn jachtactiviteiten organiseert.
Op deze wijze kan een moderne visie op de jacht uitgedragen worden, zowel in technische als in politieke zin.
De rol van de Jagersfederatie is door de jaren heen veranderd in die van een “echte expert in milieubeheer”, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de bescherming en de ontwikkeling van de biodiversiteit.
De Jagersfederatie van de Aube heeft een nieuw beleidsdocument met een looptijd van 6 jaar opgesteld, met duidelijk omschreven hoofddoelen, waarmee de federatie zijn rol volledig accepteert.

De onmiskenbare rol van de jager als natuurbeheerder is terug te zien in:

  • Het doorgaan met de beheersinstrumenten die hun sporen al verdiend hebben maar deze ook vernieuwen voor een beter functioneren bij elke soort en bij elk milieu;
  • Het ondernemen van educatieve activiteiten die een band hebben met ecosystemen;
  • Het meedelen en uitnodigen tot het respecteren van de natuur;
  • Het aan een zo breed mogelijk publiek overbrengen hoe groot de inspanningen van de jagers zijn ten bate van biodiversiteit;
  • Onderzoeken te doen die de steun hebben van onze partners en die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Daarom nodig ik elke jager of voor de jacht verantwoordelijke uit… zich op het schema te baseren voorzover nodig, om het te gebruiken als ruggensteun voor de jager als beheerder, te benadrukken dat de jacht als een cultureel, sociaal en economisch milieu-evenement gezien moet worden.

Claude Mercuzot
Voorzitter van de FDC10


Link naar deel regelgeving website FDC 10: https://www.fdc10.org/reglementation-chasse-aube/