Toevoegen aan bladwijzer

De basilique Saint-Urbain is een van de pareltjes van het religieuze erfgoed van Troyes. Jacques Pantaléon uit Troyes, die benoemd werd tot paus onder de naam Urbanus IV, liet in 1262 een kapittelkerk bouwen op de plek waar eerst het schoenlapperszaakje van zijn vader stond.

Maar lang niet iedereen was blij met de bouw van deze kerk!

Vlakbij lag namelijk de abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains, een zeer oude vrouwenabdij die tevens de meest invloedrijke van het bisdom was. Deze zusters hadden aanzienlijke macht en een hoop privileges. Omdat hun abdij al zo lang bestond, kregen ze de titel van beschermvrouwen van de stad.

De bouw van een kapittelkerk enkele tientallen meters verderop, op hun grondgebied, was dus niet bepaald in hun voordeel!

Ze deden er alles aan om te voorkomen dat de bouw voltooid werd en schroomden er niet voor om bijvoorbeeld de stellingen af te breken, het hoofdaltaar te vernielen en de deuren los te wrikken. Dit hebben ze zelfs meerdere keren gedaan!

Ze werden er bovendien van verdacht het terrein in brand te hebben gestoken en de abdis, Ode de Pougy, liet de bisschop zelfs mishandelen toen hij de begraafplaats kwam zegenen in 1268! Dat klinkt nou niet erg katholiek…

De betrokken zusters werden uiteindelijk geëxcommuniceerd tot in 1283.

De basilique Saint-Urbain heeft toch wel een bijzondere geschiedenis!

Foto © A. Gontero