Hôtel Juvénal des Ursins

Toevoegen aan bladwijzer

Over

Dit hotel in renaissancestijl behoort vanaf het begin van de 15e eeuw toe aan een belangrijke familie van lakenhandelaren en magistraten uit Troyes, de familie Jouvenel, die in de adelstand verheven de naam Juvénal des Usins aanneemt. De rue Champeaux heette vroeger de "rue de la Draperie".
Jean Jouvenel of Juvénal (rond 1360-1431), magistraat in Troyes, en daarna in Parijs, wordt in 1388 benoemd tot provoost van de kooplieden van Troyes.
Onder zijn zestien kinderen vinden we Jean, aartsbisschop van Reims die zitting heeft in de herziening van het proces van Jeanne d'Arc en Guillaume (1401-1472,) die kanselier van de Franse Karel VII, en daarna Lodewijk XI is; Jacques is de opdrachtgever voor een beroemd manuscript dat rijk versierd is met miniaturen: de Mare historiarum de Giovanni Colonna (dat bewaard wordt in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk).
Het hôtel wordt na de grote brand van 1524 herbouwd in witte steen. De gevel met zijn grote ramen met gegoten raamstijlen wordt opgeluisterd door een fraaie erker in Gotische stijl met drie vensters, en bekroond met een reliëf gesneden torentje.(gerestaureerd in de 17e eeuw). De ramen aan de binnenzijde laten de donateurs en de kruisiging zien. Op het dak een groot gotische venster uit de 15e eeuw dat van een ouder pand afkomstig is.

Mening